Borås kranvatten

”Vitalt vatten med sprudlande känsla. Passar till både vardag och fest."

Borås kranvatten har utsetts till ett av Sveriges godaste vatten. Vi har under de senaste åren gjort en hel del förändringar i vår reningsproces av kranvatten vilket har resulterat i den goda smaken. Ett vatten som passar både till fest och vardag enligt juryn i Kranvattentävlingen.

Borås Stads största vattenverk är Sjöbo vattenverk. Därifrån får Borås centralort, Fristad, Viskafors, Borgstena, Kinnarumma, Svaneholm, Sjömarken, Sandared och Sandhult sitt dricksvatten. Dessutom finns det fyra mindre vattenverk i Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors. Vattenverket i Dalsjöfors förser Gånghester, Målsryd och Aplared med vatten.

Från vattenverken transporteras dricksvattnet via ledningar och tryckstegringsstationer till användarna. Det mesta vattnet används i hushållen men industrier, skolor och vårdinrättningar behöver också mycket vatten till sina verksamheter.

Dricksvatten är ett livsmedel och kraven på framställning och kvalitet är fastlagda i Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten. Miljöförvaltningen som är den myndighet som utför kontroller av vår verksamhet. Vi utför dagligen kontroller på vatten- och avloppsavdelningarna.

Sjöbo vattenverk

Dricksvattnets hårdhet

Hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller och mäts i tyska grader, ºdH. Om vattnet är hårt bildas kalkfläckar på diskbänken och avlagringar i kaffekokare och kastruller. Klicka här för att ta reda på hur hårt ditt vatten är.

kran med vatten

Kvalitet på dricksvattnet

Dricksvattnet kontrolleras kontinuerligt enligt ett kontrollprogram som följer Livsmedelsverkets gällande krav. Vattnets innehåll vid de olika verken finns att läsa i analysrapporter nedan. Vid problem med dricksvattnet eller vattenförsörjningen kontakta oss.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.