Inför byte av vattenmätare

För att det ska gå snabbt och smidigt för teknikern att byta vattenmätaren måste du som fastighetsägare se över några punkter innan besöket.

Se till att:

  • Vattenmätaren är lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.
  • Det finns ventiler/kranar på båda sidorna av vattenmätaren
  • Båda ventilerna/kranarna är täta till 100 % ( Se nedan).
  • Rören runt om vattenmätaren sitter fast i väggen, om vattenmätaren inte sitter i en konsol.
  • Att ventilen i anslutning till vattenmätaren inte är av typen LK580 eller LK581 (se nedan).

För att kontrollera att ventilerna/kranarna tätar, gör följande:

  • Stäng en ventil/kran i taget.
  • Öppna en vattenkran vid till exempel handfatet.
  • Titta på vattenmätaren och kontrollera att mätaren inte rör sig

Om mätaren rör sig trots att ventilerna/kranarna är stängda, måste ventilerna/kranarna bytas ut innan vi kan byta vattenmätaren. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Ventil LK580 och LK581

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventil LK580 och LK581 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Ventilerna är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkänd. Detta har orsakat omfattande vattenskador i samband med byte av vattenmätaren.

Om du har en ventil LK580 eller LK581, ber vi dig att kontakta VVS‐firma för byte till annan modell. Ventilen har svart ratt och är märkt LK580/LK581, se bild.

Ventil LK580 och LK581
Vy över Viskan och Sandwalls plats i gryning

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.