Vårt viktigaste livsmedel

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och därför en otroligt viktig del av Borås eviga kretslopp. Öresjö är stadens viktigaste dricksvattenkälla. Vattnet från sjön renas vid Sjöbo vattenverk innan det når över 90 000 boråsare via ledningsnätet.

Vattnets väg

Borås kranvatten är en imponerande historia om kvalitet och hållbarhet. Läs om vattnets väg – från oss, hem till dig och tillbaka igen.

Dricksvattnet i Borås

Det är vår uppgift att förse Borås med gott, friskt dricksvatten.

Stopp i avloppet?

Här kan du lära dig allt om vad som egentligen får spolas ner i avloppet.

Egen brunn och avlopp?

Här finns information som berör dig som har eller ska anlägga egen brunn och avlopp.

Anslut dig

Om du vill ansluta din fastighet till vår vatten- och avloppsanläggning.

Anslut dig till kommunalt VA »

Avgifter vatten och avlopp

Beräkna din avgift i vår kalkyl, se taxor och bestämmelser.

Avgifter och kalkyl VA »

Avläsning vatten

Så läser vi kontinuerligt av din vattenförbrukning.

Avläsning för vattenförbrukning »

Här kommer vi att bygga ut vårt vattennät

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.