För boende kring Sobacken

Aktuell information om Sobacken.

 • Anmäl dig till dialogmöte 26 september


  Läs hela nyheten


  Välkommen på dialogmöte för närboende till Borås Energi och Miljös verksamhet på Sobacken. På mötet kommer vi att berätta om vår verksamhet och tillsammans med er diskutera inkomna synpunkter och förbättringsförslag.Tisdagen den 26 april kl 18:00-19:30 i Sobackens besökscentrum (vi möts upp vid parkeringen).
  Vi bjuder på fika.
  Anmäl dig senast torsdagen den 21 september via formuläret nedan alt. till Kundcenter kund@borasem.se eller 020-97 13 00.
  Hjärtligt välkomna!
  Borås Energi och Miljö
 • Närboende - Norra fagerhult


  Läs hela nyheten


  Arbetet med förberedelse för byggnation av ny deponicell och spräningsarbetet pågår.

  Då vi efter vegetationsavteckning kunnat konstatera att vi har större bergvolymer än vad vi såg i förberedande undersökningar har det bullrande arbetet tyvärr tagit längre tid än beräknat. Utöver spräningsarbetet som är klart under vecka 38 pågår krossning av sten vilket kan medföra buller och detta beräknas vara klart under vecka 39.

  Vi ber om ursäkt för det besvärande ljudet. • Närboende - Norra fagerhult


  Läs hela nyheten


  Arbetet med förberedelse för byggnation av ny deponicell och spräningsarbetet pågår. De dagar som det sker sprängningar så sker det dagtid och vid klockslaget 16:15 vilket kan medföra buller. Spräningsarbetet är planerat att pågå fram till och med vecka 38.

  Vi ber om ursäkt för det besvärande ljudet. • Närboende - Norra fagerhult


  Läs hela nyheten


  Arbetet med förberedelse för byggnation av ny deponicell pågår och vi har utökad trafik av tunga fordon på vårt område inför detta. Från och med vecka 28 kommer det att förekomma sprängningar dagtid vilket kan komma att medföra buller. Detta sker under dagtid (07:00-18:00). Detta arbetet är planerat att pågå fram till och med vecka 38.

  Vi ber om ursäkt för det besvärande ljudet.
 • Minnesanteckningar från dialogmöte 11 april


  Läs hela nyheten


  Här finner ni minnesanteckningar från dialogmötet den 11 april. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här. Pdf, 222.8 kB.
Synpunkter på lukt och buller

Vänligen fyll i nedan formulär eller maila oss på sobacken@borasem.se alt ring 020-97 13 00. Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen i Borås:
033-35 30 00 miljo@boras.se

Ärende * (obligatorisk)
Ärende
Frågor och svar.

Störning från anläggningen utomhusbelysning. Utomhusbelysningen på Energi- och Miljöcenter är viktig utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Efter synpunkter från närboende har utomhusbelysningen under förra året justeras för att minska störning till allmänheten, dock med bibehållen arbetsmiljö och säkerhet för vår personal. Bland annat har belysningsstyrkan sänkts och belysningen på vissa delar av området endast tänds upp vid arbete.

Buller från anläggningen. Platsen för krossning av returträ från återvinningscentralerna har under hösten flyttats inom anläggningen vilket har minskat bullernivåerna. För att minska störande ljud kommer även upphandlade arbetsmaskiner framöver ha backvarnare bestående av summer och blixtljus istället för backljud.

Bullerskydd vid minikraftverket. I januari 2020 monterades ett bullerskydd för minikraftverket vid utsläppspunkten i Viskan. Bullerskyddet har effektivt tagit bort de störande ljud som skapades i minikraftverket.

Optimering av interna transporter för att minska lukt och buller. Under slutet av 2019 och början av 2020 optimerades de interna transporterna för avfall från de olika verksamheterna. Åtgärderna har givit resultat i snabbare omhändertagande av de interna avfallen och vi kan se en minskning i kundsynpunkter kopplat till internt avfall.

Skumning och lukt. En viss skumning är normalt vid avloppsreningsverkets utlopp i Viskan och beror på strömmande vatten. Under året har vi dock haft vissa problem med en ökad skumning. Inom kort kommer åtgärder att genomföras vid utloppet och när dessa är genomförda beräknar vi att skumningen kommer att minska. Efter reningsprocesserna i avloppsreningsverket kan en svag kemisk doft finnas kvar i det renade vattnet. Vattnet som släpps ut är renat i enlighet med vårt miljötillstånd. Skumningen är beroende av om turbinen i utloppsledningen är i drift eller inte. Är inte turbinen i drift blir det mer turbulens på grund av höjdskillnaden mellan utgående ledning från ARV och utsläppspunkten i Viskan. Är turbinen i drift så blir det mindre turbulens och då minkar eller upphör skumningen helt.

Förbehandlingsanläggning. För att minska lukt från insamlat matavfall bygger vi en ny förbehandlingsanläggning som kommer vara klar till sommaren 2021.

Utökad verksamhet. Bolaget arbetar i dagsläget med inriktningen att nuvarande och framtida verksamhet kommer att inrymmas inom det befintliga verksamhetsområdet. Bolaget arbetar även med att uppdatera villkor i befintligt miljötillstånd och vår målsättning är att färdigställa handlingarna till Mark- och Miljödomstolen under nästa år. I god tid innan kommer bolaget bjuda in er närboende till ett samrådsmöte.

Om du vill ha ytterligare information, kontakta Kundcenter på 020-97 13 00.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera för att få mail när vi lagt ut en ny nyhet på denna sida.

Prenumerera på utskick
 
 

Förändra prenumerationer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.