Sortera mera hemma - Trädgårdsstaden

Boråsarna är bra på källsortering, framförallt när det gäller matavfall och restavfall, men nu är det dags att öka återvinningsgraden ytterligare och ta nästa steg mot fastighetsnära insamling av förpackningar. Nu gör vi det enklare att återvinna - utan att du behöver åka till en återvinningsstation. En vinst för dig och en vinst för miljön.

Olika sorters avfall som är prydligt upplagt

Test av nytt insamlingssystem i flerfamiljshus

Vi genomför nu ett test med ett kvarternära insamlingssystem som kan hantera tio olika sorters avfall. Vår ambition är att detta kommer att ge en bättre sortering så att mer avfall kommer kunna återvinnas till nya material och produkter. Och att du som kund ska uppskatta systemet som ger ökad service och förenklar din återvinning.

Vi har valt Trädgårdsstaden som ett pilotprojekt för kvartersnära insamling vid flerfamiljshus. Sortera mera hemma är ett projekt där vi vill öka återvinningsgraden och skapa en bättre service för alla boråsare. Vi håller nu på att testa fastighetsnära insamlingssystem för villor med två nya kärl där hushållen kan sortera tio olika avfall precis utanför dörren.

Varför nytt insamlingssystem?

Vårt insamlingssystem har byggt på svarta och vita påsar som har sorterats på Sobacken med optisk utsortering. Nu står vi inför en situation när anläggningen behöver förnyas samtidigt som det efterfrågas fastighetsnära insamling av förpackningar. Regeringen tog också ett beslut under 2018 att alla hushåll i Sverige ska till 2025 ha fastighets- eller kvartersnära insamling av hushållsavfall och förpackningar.

Sortera tio olika avfall

Trädgårdsstaden har åtta nya underjordsbehållare samt två separata insamlingsbehållare för batterier och ljuskällor. Totalt blir det tio olika sorters avfall; matavfall (svart påse), restavfall (vit påse), pappers-, plast- och metallförpackningar, ofärgat och färgat glas, tidningar samt batterier och ljuskällor. Insamlingssystemet är ett robust och välprövat system med hög kundnöjdhet.

Olika sorters förpackningar och tidningar
Nedkasten till underjordsbehållare

För en hållbar kretsloppsstad

I kretsloppsstaden Borås arbetar vi efter en modell där vi tar hand om så många energiströmmar som möjligt i staden och omvandlar dem till olika nyttor för boråsarna. Vi tar hand om hushållsavfall och omvandlar matavfall till biogas och restavfall till fjärrvärme, fjärrkyla och el. Nu vill vi även att materialåtervinning av förpackningar och tidningar ska öka för ett bättre kretslopp. Med det nya insamlingssystemet ”Sortera mera hemma” tror vi att fler förpackningar kan återvinnas, matavfallet blir renare och att restavfall ska minska. När förpackningar och tidningar återvinns sparas både energi och resurser. Erfarenheter från andra städer som har valt fastighetsnära insamling av förpackningar, visar att materialåtervinningen ökar. Avfallstrappan visar i vilken ordning avfall bör hanteras på ett hållbart sätt. Genom att arbeta på detta sätt kan vi minimera mängden avfall och maximera återvinningsgraden. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

Kvartersnära insamling

Kvartersnära insamling (KNI) innebär att en ”återvinningsstation” placeras ut i ett villa- eller radhusområde nära bostäderna, där de boende naturligt rör sig. Istället för att behöva åka till en återvinningsstation kan allt avfall samlas in och därmed återvinnas i nära anslutning till bostaden. Istället för att sopbilen hämtar avfall utanför varje bostad hämtas allt avfall på ett ställe.

Tre fördelar med kvartersnära insamling

KNI bidrar till bättre service för de boende, i och med att återvinningen kan ske nära hemmet – något som ökar viljan att återvinna. Det innebär givetvis även såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. Samtidigt blir själva hanteringen mer kostnadseffektiv och innebär en väsentligt mindre miljöbelastning genom att källsorteringen ökar och att hämtningen av avfallet sker mer sällan.

Om underjordsbehållare

Ett UWS underjordsystem innebär att avfallsbehållare är nedgrävda under jord, vilket har flera fördelar. Jorden håller jämn och sval temperatur, oavsett årstid, vilket minimerar risken för dålig lukt. UWS-systemet är utrymmesbesparande, eftersom behållaren förvaras under jord och rymmer stora mängder avfall (2m³, 3m³, eller 5 m³). Avfallet trycks ihop av sin egen tyngd när behållaren fylls på. Systemets skyddande betonghölje och korrosionsbeständiga stålkonstruktion minimerar brandrisk och underhåll samt bidrar till lång hållbarhet. UWS-systemet kan förses med lås eller tag för områdets hyresgäster.

Illustration av underjordsbehållare

Fördelar med underjordsbehållare

 • Behållarna passar där stora mängder avfall genereras och kan ta emot avfall från ett stort antal hushåll.
 • Systemet är helt nedgrävt och är utrymmesbesparande, med stor ”osynlig” volym under jord.
 • Behållarna är användarvänlig och inkastens höjd är placerade optimalt även för de rullstolsburna.
 • Minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt
 • Ger möjlighet till längre tömningsintervaller
 • Krantömda system - förbättrad arbetsmiljö för hämtningspersonalen
 • Hög fyllnadsgrad - gravitationen komprimerar avfallet
Bostadsområde med underjordsbehållare

Visste du att...

... vi slänger 441 kilo avfall per person och år i Sverige. Och 104 kg matavfall!
… vi alla har en laglig skyldighet att sortera vårt avfall.
... på ett kg matavfall kan en bil köra 2 km.
… det går att återvinna glas, stål och aluminium hur många gånger som helst.
…tidningar går att återvinna ca 6–7 gånger, sen blir det toapapper.
… om alla lämna in sina kapsyler räcker stålet till plåt till 2 200 nya bilar, varje år.
… Sverige är bland de bästa länderna i världen när det gäller återvinning av wellpapp och tidningar.

Närbild på matavfall i svart påse

Så här sorterar du

Tidningar

Tidningar

Dags- och veckotidningar, kataloger, ritpapper, och reklamblad.

Färgade glasförpackningar

Färgat glas

Flaskor och burkar av färgat glas exempevis vinflaskor syltburkar.

Svart påse med exempel på innehåll

Matavfall

I svart påse sorteras matavfall, till exempel frukt- och grönsaksrester, te- och kaffesump, kött-, fisk- och skaldjursrens och övriga matrester.

Vit påse med exempel på innehåll

Restavfall

I vit påse sorteras endast restavfall som inte går att återvinna, till exempel kuvert, tops, trasiga skor, blöjor, kattsand, blomjord och hushållspapper.

Plastförpackningar

Plastförpackning

Förpackningar och delar av förpackningar av hårdplast och mjukplast till exempel flaskor, burkar, tråg, dunkar, plastpåsar, plastfolie, refillpaket och mindre frigolit.

Pappersförpackningar

Pappersförpackning

Förpackningar som till mer än hälften består av papper som tex mjölkförpackningar, tvättmedelspaket, omslagspapper, papperskassar och liknande.

Ofärgade glasförpackningar

Ofärgat glas

Flaskor och burkar av färgat glas exemeplvis matoljeflaskor och syltburkar.

Metallförpackningar

Metallförpackningar

Förpackningar och delar av förpackningar av metall till exempel konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, burklock och kapsyler.

 Tips för källsortering

Platta till pappersförpackningarna

Vik ihop och platta till förpackningarna för att underlätta återvinningen och få mer plats i kärlet. Vill du vika t ex en mjölkkartong riktigt minimalt, kolla här.

Ett mjölkpaket och två juicepaket

Plast eller metall?

För att ta reda på om en förpackning är gjord av plast eller metall kan du skrynkla ihop den och sedan släppa greppet. Vecklar förpackningen ut sig är det plast. Stannar den ihop-skrynklad är det metall. Ofta står det även på förpackningen hur den ska sorteras.

Metall- och plastförpackningar

Minska sopberget

Genom att konsumera smartare kan du minska ditt avfall och samtidigt spara pengar.

 • Minska matsvinnet och ta hand om matresterna.
 • Köp färre saker och kläder men av bättre kvalitet.
 • Lappa och laga det du har.
 • Köp begagnat på nätet, loppis och second hand.
 • Låna, dela och byt med andra.
 • Lämna saker och kläder till välgörenhet.
 • Plastbanta – välj bort plast i hemmet och butiken.
 • Unna dig upplevelser istället för saker.
 • Tacka nej till reklam i brevlådan.
 • Testa en köpfri månad.

Ju högre upp du kommer i avfallstrappan desto bättre för miljön.

Illustration av avfallstrappan

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.