Avfall och återvinning - så funkar det

I Borås är vi väldigt bra på att sortera vårt avfall. Vi omvandlar ditt avfall till nyttor i form av fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Detsamma gäller materialåtervinning som glas, metall, plast och papper som återvinns till att producera nya saker. Tack för att du bidrar till kretsloppsstaden Borås.

Sopbil kör utmed Allégatan i morgonljus

Hämtning av hushållsavfall

Avfallshämtning för fristående villor, radhus, kedjehus och parhus är uppdelat i en fast del och en rörlig del. I den fasta delen ingår hämtning av svarta och vita påsar vid din fastighet samt påsar till ditt avfall och lämning av avfall och farligt avfall till återvinningscentral. Den rörliga delen är beroende av volymen på ditt kärl för hushållsavfall.

Priser och kärlstorlekar

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Återvinningstaxa (pdf) Pdf, 260.1 kB.. Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 369 kr/år. En rörlig del tillkommer och är beroende av kärlstorleken, se nedan.

130 liters kärl, 2 333 kr/år inkl fast avgift (gäller befintliga kärl, storleken har utgått.)
190 liters kärl, 2 503 kr/år inkl fast avgift H: 107cm B: 56cm D: 69cm
240 liters kärl, 2 628 kr/år inkl fast avgift H: 107 cm B: 58 cm D: 73 cm
370 liters kärl, 3 009 kr/år inkl fast avgift H: 107cm B: 75cm D: 80cm

Priserna gäller för hämtning varannan vecka och är inklusive moms.

Priser för nya insamlingssystemet Sortera mera hemma

Byte av kärl

Fyll i formuläret för att byta storlek på kärl eller kontakta Kundcenter på kund@borasem.se

Vid byte av storlek på kärl tar vi ut 197 kr inkl. moms för utkörningen.


Önskad kärlstorlek * (obligatorisk)
Önskad kärlstorlek

Extrahämtning

Vid beställning av extrahämtning utförs tömningen inom tre arbetsdagar från beställningstidpunkten (beställer man på en tisdag räknas onsdag som den första dagen och tömning sker således senast fredag samma vecka).

Uppställningsplats för kärl

Ditt kärl ska stå utanför häck, grind eller staket på hämtningsdagen. Det ska vara lätt att komma åt och vara vänt med handtaget utåt. Kärlet får inte stå uppställt på något som gör att det måste lyftas. Vintertid ska lock och handtag på kärlet vara fritt från snö och is och det ska vara skottat fram till kärlet. Under vinterhalvåret finns singel för halkbekämpning att hämta gratis på våra återvinningscentraler.
Mot en tilläggsavgift går det att få kärlet hämtat och tillbakaställt inne på tomten, kontakta Kundcenter för prisuppgift. För glesbygden gäller att kärlet får stå upp till 10 meter in på tomten utan pristillägg.

Läs föreskrifter för avfallshantering (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Behöver du nya påsar?

Knyt en påse av den sort som du behöver i handtaget till ditt avfallskärl på hämtningsdagen så får du nya påsar.

Påsar för brännbart restavfall ingår inte i nya insamlingssystemet Sortera mera hemma.

Låda med soppåsar

Sommarstugor/fritidshus

Normal hämtningsfrekvens vid fritidshus är 10 hämtningar per säsong. Dessa hämtningar kommer att utföras under perioden vecka 20 till vecka 40 med 10 hämtningar per hushåll. Observera att vid normal hämtningsfrekvens kan din första hämtning ske vecka 20 eller vecka 21.

Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning

Har du en obebodd fastighet kan du ansöka om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning. Som obebodd fastighet räknas permanentbostad som står obebodd i minst sex månader eller fritidshus som inte används under perioden 15 maj - 30 september. Avgift för hemtagning och utkörning av kärl tillkommer med 197 kr/st. Ansök om uppehåll från avfallshämtning hos Miljöförvaltningen.

Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning

Gäller endast om du sorterar i svart/vit påse i samma kärl. Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning. Du kan ansöka om att förlänga tidsperioden mellan hämtningarna av ditt hushållsavfall om du har egen varmkompost till matavfallet. Då hämtar vi endast vita påsar och din avgift (komposttaxa) blir lägre. Ansök om förlängt intervall hos Miljöförvaltningen.

Delat avfallskärl

Om du inte har så mycket avfall kan du dela avfallskärl med din granne. Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området.
Efter godkänd ansökar hämtar vi hem kärlet, då utgår en avgift på 197 kr/st. Skriv ut blanketten om delat kärl (pdf) Pdf, 49.6 kB. och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.
Om du har önskar dela kärl när du får nya Sortera mera hemma (flerfackskärl) ber vi dig vänta med ansökan tills ni fått kärlet.

Flyttanmälan

Flyttanmälan görs till oss efter du har flyttat, läs mer om flyttanmälan här.

Tömning av hushållsavfall vid helgdagar

Inför helgdagar kan vi ändra tömningsdag för hushållsavfall. Utgå från din ordinarie vecka (jämn eller ojämn) och tömningsdag, jämför sedan i tabellen vilken dag vi kommer i helgveckorna.

Ställ ut kärlet i god tid. Vi börjar köra kl 06.00 och kan köra fram till kl 20.00. Låt kärlet stå framme tills det blir tömt och glöm inte vända det med handtaget ut mot vägen inför tömningsdagen.
Tänk på att återvinningscentralerna har andra öppettider under helgdagar, se öppettider till återvinningscentralerna.

Svart och vit påse med exempel på innehåll

Ändrade hämtningstider i midsommar

Ordinarie tömningsdag

Midsommar, ojämn vecka, v 25


Måndag

Måndag


Tisdag

Mån eller tis


Onsdag

Tisdag


Torsdag

Onsdag


Fredag

TorsdagSlamtömning

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Läs mer om och beställ slamtömning.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.