Vattendagen 2021

Vi har goda förhoppningar om att restriktioner med anledning av Covid-19 ska lätta och vi hoppas att Vattendagen 2021 kan genomföras enligt då gällande rekommendationer.

Vi följer naturligtvis utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut.

Ⓒ Copyright Borås Energi och Miljö