Uppförandekod - code of conduct

I uppförandekoden beskrivs vad som kan förväntas av vårt bolag och vilket beteende som förväntas av oss som medarbetare, så att vi blir den samarbetspartner och den arbetsgivare som vi önskar och som krävs för att vi ska lyckas genomföra vårt uppdrag. Våra relationer till varandra, till kunder och andra intressenter ska präglas av respekt och tillit.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.