Hållbarhetspolicy

Borås Energi och Miljö erbjuder hållbara lösningar inom energi, insamling, återvinning, vatten och avlopp med fokus på god tillgänglighet. Vi förädlar energi för ett fossilfritt samhälle och våra skapa en hållbar kretsloppsstad. Genom forskning, utbildning, kompetens- och verksamhetsutveckling är vi drivande i den lokala och regionala utvecklingen.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.