Kraftvärmeverket på Sobacken

Borås nya kraftvärmeverk vid Energi- och Miljöcenter på Sobacken stod klart under 2019. Kraftvärmeverket på Sobacken ersätter biopannorna på Ryaverket och kompletterar Ryaverkets avfallspannor.

Vi förser idag cirka 40 000 boråsare med fjärrvärme för uppvärmning av vatten och bostäder. Och staden växer, både i omfattning och i antal invånare. Därför har vi genomfört viktiga reinvesteringar i ett nytt kraftvärmeverk samt ett nytt avloppsreningsverk. Syftet är att trygga stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på vårt energisystem framöver.

Målsättningen med ett nytt kraftvärmeverk

  • Garantera säkra fjärrvärmeleveranser.
  • Förnybar elproduktion, motsvarande elanvändning för ca 3 000 normalhushåll.
  • Uppfylla Borås Stads miljömål för förnybar el.

Se film från byggnationen

Se en film från byggnationen av kraftvärmeverket på Sobacken inspelad i mitten på februari 2018.

Tekniska data

Kraftvärmeverket använder varje år ca
475 GWh biobränsle
… för att producera och omvandla biobränslet till
155 GWh el och
375 GWh värme (varav 100 GWh från rökgaskondensering)
.. vilket möjliggörs via en panna med verkningsgrad 91 %.

Totalt nyttiggörs därför årligen
530 GWh förnybar och miljösmart energi
= Värdefull energi för alla boråsare och fjärrvärmekunder!

Så här fungerar kraftvärmeverket

 Hitta till Sobacken

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.