Våra anläggningar

Biogödsel

Rötresten som bildas vid biogasproduktion innehåller mycket näringsämnen. Då råvarorna i processen utgörs av organiskt material från livsmedel- och/eller foderkedjan till exempel rena källsorterade avfallsslag, kallar man denna gödningsprodukt biogödsel. I biogödsel finns det alltså inte rötslam från avloppsreningsverk.

Biogödsel från biogasproduktion

Biogödseln från Borås Energi och Miljös samrötningsanläggning är kvalitetssäkrad enligt certifieringsreglerna SPCR120 där krav ställs på hela kedjan, från inkommande råvara till processen och färdig produkt.

Biogödseln innehåller alla de växtnäringsämnen och spårelement som finns i de råvaror som används i processen. Under processen bryts kväve ner till ammoniumkväve vilket gör biogödseln till ett snabbverkande organiskt gödselmedel som kan ersätta eller komplettera mineralgödsel.

För mer information om biogödselns växtnäringsinnehåll och kvalitet, kontakta tillverkarens representant:
Camilla Ölander, Driftchef AO Energi/Biogas.
camilla.olander@borasem.se

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.