Borås Energi och Miljös anläggningar

I Borås Stads kretslopp har Borås Energi och Miljö ett flertal anläggningar för avfall, vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Här omvandlas bland annat restprodukter från skogsavverkning och hushållsavfall till bland annat varmvatten och behagligt inomhusklimat på jobbet.

Ryaverket i Borås

Ryaverket har funnits i Borås Stads tjänst sedan mitten av 60-talet. Här omvandlar Borås Energi och Miljö bland annat hushållens restavfall till fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Energi- och Miljöcenter Sobacken

På Sobacken ligger Energi- och Miljöcenter med avfallsanläggning, avloppsreningsverk och kraftvärmeverk.

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk är Borås Energi och Miljös största vattenverk. Sjöbo vattenverk förser stora delar av regionen med rent dricksvatten.

Vattenkraftstationer i Borås

Det bästa med vattenkraft är att omvandlingen av naturlig energi inte ger några farliga utsläpp. Borås Energi och Miljö har fyra vattenkraftverk som omvandlar vattnets energi till el.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.