Det är dags för en ny generation miljöhjältar i Borås Stad.

Drömstaden - ett kul kunskapsprojekt.

Drömstaden är ett kreativt hållbarhetsprojekt med pedagogiskt upplägg där deltagarna blir den nya generationens miljöhjältar. Upplägget sträcker sig över ett helt läsår och består av olika teman och studiebesök.

Projektet syftar till att utveckla elevernas kunskaper kring:
• Kretslopp, energi och återvinning
• Stadens system
• Konsumtion
• Transporter och resor

Citat från tidigare deltagande klasslärare i Drömstaden:
Vi i åk 5 har varit så glada att kunna använda era fantastiska lådor kring arbetet med Drömstaden. Det är verkligen ett riktigt bra projekt och väl grundat innehåll till kursplanerna.
Åsa Lövnord Lord, lärare på Engelbrektskolan. 2021

Drömstaden är ett projekt som innebär arbete under ett helt år men då det är kopplat till läroplanens centrala innehåll så stämmer det mycket bra med det man tar upp i femman. Projektet är ett ämnesövergripande tema som gör att man arbetar med Drömstadsuppgifterna på biologin, fysiken och kemin men även på samhällskunskapen och geografin samt i bild och svenska! Uppgifterna har gett barnen möjlighet att ta till sig kunskaperna på många olika sätt genom tex diskussioner, experiment och studiebesök. När jag frågade mina elever på utvecklingssamtalen vad som varit bäst hittills i femman så svarar de flesta ”Drömstaden”!
Anneli Larsson, lärare på Gånghesterskolan.Deltagit i projektet 2017 och 2019.

Är ni nyfikna på att delta läsåret 2023/2024, anmäl er här.

Vi söker 5:or -
läsåret 2023/2024

Anmäl klassen till Sveriges största kunskapsprojekt inom hållbarhet  för femteklassare och låt er drömstad växa fram under året! Anmäl er här.

Hur går det till?

Ni får ett utbildningsmaterial som är kopplat till temat ifrån Navet. Materialet består av olika utmaningar och ni väljer själva vilken eller vilka utmaningar ni vill göra. Sara Bagge och Erik Vikstrand är ansvariga pedagoger på Navet och kommer att fungera som ett bollplank och stöd under projektet. Varje uppdrag skickas in efter slutfört uppdrag.

Vi som står bakom projektet.

Projektet har initierats av Borås Energi och Miljö och Navet Science Center. Vår gemensamma utgångspunkt är att lyfta miljö- och
demokratifrågor på ett kreativt och inspirerande sätt samtidigt som man uppfyller målen i läroplanen för skolklasser inon Borås stad.

Som mediapartner har vi Borås Tidning som också bistår med prenumeration av dagstidning till klassen och studiebeök under vårterminen.
Borås Rent och Snyggt finns också med i projektet då de arbetar för en renare stad på många olika sätt och en ren stad vore väl en drömstad.


Vad är det man ska göra ?

För intresserade pedagoger arrangerar Navet ett informationsmöte i augusti. Anmäl er till detta informationsmöte via mail till sara.bagge@navet.com.

Uppstart med anmälda klasser sker under september och anpassas utifrån rådande riktlinjer.

Kretslopp, energi och återvinning står sedan i centrum när alla klasser får åka på ett individuellt besök till Ramshulan och lära sig mer om nedbrytning och förbränning alternativt att detta första möte sker i skolskogen. När vi är klara för dagen får ni med er en experimentlåda med uppdrag.

I nov-dec fokuserar vi på staden system. Visst är det häftigt att vi inte behöver frysa, att vi får rent vatten i kranen och att vi slipper vada omkring i sopor... Det finns en mängd funktioner som gör att vår vardag fungerar, men hur fungerar de? Studiebesök på Sobacken Borås Energi och Miljöcentrum erbjuds.

Nytt år, nya möjligheter, men hur är det med konsumtion? Vad betyder ordet konsumtion och vad är det som är hållbart? Ni får ev besöka BT och lära er mer om källkritik och vad som blir nyheter.

Under mars och april undersöker ni transporter, hur ser transporterna ut idag och hur skulle de kunna se ut i framtiden?
Till varje tema finns det ett antal uppdrag, välj vilken/vilka ni vill göra. När ni har utfört ett uppdrag ska ni rapportera in det till dromstaden@navet.com.


För mer information vänligen kontakta:
Erik Vikstrand, erik.vikstrand@navet.com, alt.
Sara Bagge, sara.bagge@navet.com.


Avslutning 2021/2022 - Drömstaden

Äntligen kunde vi samla alla medverkande klasser och ha en gemensam avslutning på Navet. Robin Bengtsson firade alla våra miljöhjältar

 


Avslutning 2020/2021 Drömstaden

Det blev en klassvis avslutningsaktivitet på Ramshulan för alla deltagande klasser med innehåll av hinderbana, quiz och matupplevelse för att fira alla våra miljöhjältar på sitt speciella sätt.


Final 2019/2020 - Drömstaden

Det blev en digital avslutning för alla klasser med bland annat Daniel Norberg som firade alla våra miljöhjältar på sitt speciella sätt.


Final 2018/2019 - Drömstaden

Den 17 maj firades alla miljöhjältar på finalen på NAVET och David Lindgren var på plats för att kora vinnaren som blev Bredaredskolan klass 5.


Final 2017/2018 - Drömstaden

Den 17 maj firades alla miljöhjältar på finalen på NAVET och Mimi Werner, Jeckie och Jessie var på plats för att kora vinnaren som blev Sjömarkenskolan 5A.


Final 2016/2017 - Drömstaden

Den 18 maj firades alla miljöhjältar på finalen på stadsteatern och David Lindgren var på plats för att kora vinnaren som blev Sjöboskolan årskurs 5.