Fjärrvärmepriser 2021

Vi strävar efter en konkurrenskraftig prissättning, de faktorer som påverkar priset mest är råvarupris för bränsle och skatter. Fördelen med fjärrvärme är att det finns en stor flexibilitet i val av bränsle.

Prismodellen är utformad så att du aktivt kan påverka din energikostnad. Du kan också välja en eller flera av våra olika energitjänster efter behov.

Prisgrupper

Prisgrupperna är indelad i sex olika intervall med avseende på omfattningen av levererad värmemängd: Prisgrupp 1 Wn = 0 - 40 MWh/år
Prisgrupp 2 Wn = 40 - 150 MWh/år
Prisgrupp 3 Wn = 150 - 600 MWh/år
Prisgrupp 4 Wn = 600 - 2 000 MWh/år
Prisgrupp 5 Wn = 2 000 - 7000 MWh/år
Prisgrupp 6 Wn = >7 000 MWh/år

Beteckningar

Q = Maximalt behov av flöde i m³/timme
W = Levererad, uppmätt värmemängd i MWh (Megawattimmar)
Wn = Medelvärdet av de tre sista årens, graddagskorrigerade levererade värmemängder, i MWh.

Priserna sätts enligt modellen nedan. Genom att lägga ihop dessa värden får du fram den kostnad som gäller för dina fasta priser. Energipris tillkommer.


Prisgrupp

Fast pris

Fast energipris

Flödespris*

1

450 kr/år

256 x Wn kr/år

-

2

530 kr/år

254 x Wn kr/år

-

3

420 kr/år

-

37 340 x Q kr/år

4

8 400 kr/år

-

35 390 x Q kr/år

5

89 600 år

-

29 450 x Q kr/år

6

243 600 kr/år

-

26 230 x Q kr/år


Energipriset är 512 kr/MWh. Hur mycket energi du använder mäts på installerad värmemätare. Vid användning av fjärrvärme enbart som spetslast eller reserv tillämpas en annan prissättning. Pdf, 68.7 kB.

Priserna är exklusive moms. Priserna avser leverans av fjärrvärme i Borås, Sjömarken, Sandared , Fristad, Gånghester samt Dalsjöfors och gäller från och med 2021-01-01.
* Flödespriset baseras på maximalt flödesbehov inställt på installerad flödesbegränsare. Flödesvärdet Q bestäms av kunden.

Se priser för 2022.

Anslutningsavgift

En anslutningsavgift tillkommer vid inkoppling till fjärrvärme. Storleken på anslutningsavgiften beror bl a på hur långt ifrån ledningsnätet fastigheten ligger. Kontakta oss gärna för mer exakt prisbild.

Prisexempel 2021

Kundkategori flerbostadshus/lokaler/samfälligheter


Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

77 263 kr

26 063 kr

51 200 kr

193 MWh

176 638 kr

53 118 kr

123 520 kr

500 MWh

464 751 kr

144 751 kr

320 000 kr

1 000 MWh

875 500 kr

235 500 kr

640 000 kr


Priserna är inklusive moms.

Reko fjärrvärme

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tillsammans med stora fastighetsbolag tagit fram en nationell certifiering, Reko. För att vara Reko måste vi som företag uppfylla högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Som kund har man möjlighet att vända sig till Kvalitetsnämnden om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.
Energiföretagen Sveriges hemsida finns mer information om Reko fjärrvärme.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.