Kvarbo-Hästhagen

Utbyggnad av allmänt VA till Kvarbo-Hästhagen är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. I VA-planen står det att arbetet med ansluta Kvarbo-Hästhagen skall börja under 2017. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Kvarbo-Hästhagen

Tidsplanering: Projektet kommer starta under hösten 2017 men projekteringar och utredningar. Mer detaljerad information till de boende kommer komma ut under våren 2018.

Öppet hus hos Borås Energi och Miljö, Västerlånggatan 10

Borås Energi och Miljö, Miljöförvaltningen, Plan- och bygglovsavdelningen är på plats och svarar på dina frågor. Rådgivning och önskemål om servisens placering vid tomtgräns.
20 mars kl 16.00-19.00
22 mars kl 16.00-19.00
Inbjudan till öppet hus.

Motiv till utbyggnaden finns här i form av en informationsbroschyr.

Karta över utbyggnadsområdet finns här.

Se frågor och svar för ytterligare information.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.