Vad kostar det?

Vill du veta hur mycket du betalar för ditt vatten? Här får du en tydlig översikt över våra taxor, bestämmelser och avgifter. Genom vårt kalkylverktyg kan du också enkelt räkna ut hur stor din anläggningsavgift är.

Taxor och bestämmelser

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten är anläggningsavgiften 142 090 kronor.

Här kan du göra en beräkning av hur stor din anläggningsavgift blir. Vänligen notera att en villa räknas som bostadsfastighet med 1 st lägenhet.

Besök Borås Stads karta att se vilket eller vilka verksamhetsområden din fastighet ligger inom eller kontakta Borås Energi och Miljö.

Brukningsavgifter

Fast avgift
Denna avgift är beroende av mätarstorleken och är för en villa 2 574 kronor per år (vanlig mätare som används i småhus).

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften är 31,81 kronor/kubikmeter vatten. Alla avgifter är inklusive moms och grundar sig på VA-taxa för 2019.

Kontraktsbestämmelser

Som kontraktsbestämmelser gäller ABVA 2017 (Allmänna bestämmelser för användande av Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning). Här hittar du Vattentjänstlagen.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.