Vad kostar det? Priser 2021

Vi kan erbjuda flexibla avtalsformer och prisalternativ. Du kan välja mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)

Prispaket


 Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

48 000 kr

94 000 kr

148 000 kr

Fast kostnad

855 kr/mån

420 kr/mån

285 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

80,3 öre/kWh

78,3 öre/kWh

65,3 öre/kWh

54,3 öre/kWh

Prissäkring 3 år

-

79,3 öre/kWh

66,3 öre/kWh

55,3 öre/kWh

Prissäkring 5 år

-

80,3 öre/kWh

67,3 öre/kWh

56,3 öre/Kwh


* Priserna är inklusive moms
Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2021-01-01.

Priser för dig som installerade fjärrvärme före 2004

För dig som installerade fjärrvärme före 2004 och tillhör prisgrupp 1 gäller följande priser fr om 2020-01-01. I prisgrupp 1 ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!


Typ av kostnad

Prisgrupp 1 - villa före 2004

Fast kostnad

2 274 kr/år

Fast energipris

8,12 öre/kWh x Wn*

Energipris

84,00 öre/kWh


* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.