Slamtömning

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Det betyder att endast kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör får utföra slamtömning hos dig.

Lösning av stopp och spolning av ledningar eller andra underhållsarbeten får utföras av vilken sakkunnig person som helst, det är själva borttransporten av slam som är reglerad i lagen. Vi anlitar en entreprenör som utför detta arbete. Slamavskiljare till trekammarbrunnar töms regelbundet en gång per år. Slutna tankar töms när du som kund beställer tömning. Beställa slamtömning kan du göra genom att kontakta oss eller via formulär för slamtömning. Just nu håller vi på med ID-märkning av enskilda avlopp. Läs mer här

När du beställer slamtömning via e-post tänk på att ange följande:
För- och efternamn, fastighetsbeteckning, telefonnummer, vilken typ av anläggning (trekammarbrunn, sluten tank, BDT) som ska tömmas.

Vid beställning via e-post gäller följande: skickar du e-post på söndag räknas måndag som dagen då beställning mottages och tisdagen räknas som första dagen och din tank blir tömd senast på torsdagen. Ringer du in på en måndag räknas tisdagen som första dagen och din tank blir tömd senast på torsdagen.

Förlängt intervall vid slamtömning

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:
- slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion
- anläggningen har en enligt Miljöförvaltningen godtagbar behandling av avloppsvattnet.
- ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer.
Ansök hos Miljöförvaltningen. Beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

Brådskande slamtömning (inom 24 timmar)

LBC Borås AB har jour för slamtömning under kvällar och helger. Kontakta dem vardagar kl 16:00-07:30 och dygnet runt på helger på telefon 033-10 70 50. Fredagar mellan kl 12:00-16:00 ring 033-17 74 71. Debitering sker av LBC Borås AB. För prisuppgift kontakta LBC. Övrig tid beställs brådskande slamtömning via Kundcenter.Jag vill ha tömning av:  * (obligatorisk)
Jag vill ha tömning av:

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.