Asbest

Material som innehåller asbest tas endast emot på Sobacken och ska lämnas väl inplastat tillsammans med ifylld blankett Grundläggande karaktärisering.

Lämna asbest

Boende inom Borås Stad som kommer med privat bil får lämnas avfallet kostnadsfritt. Asbest ska lämnas in inplastat direkt till Sobacken, vi tar inte emot på återvinningscentralerna. Det som krävs är en ifylld blankett grundläggande karakterisering för asbestmaterial som lämnas vid ankomst.

Öppettider Sobacken
Mån- tors kl 7-16, fre kl 7-15.

Vid frågor kontakta vågpersonalen vagen@borasem.se eller 033-357487.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.