Avfall och återvinning - så funkar det

I Borås är vi väldigt bra på att sortera vårt avfall. Vi omvandlar ditt avfall till nyttor i form av fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Detsamma gäller materialåtervinning som glas, metall, plast och papper som återvinns till att producera nya saker. Tack för att du bidrar till kretsloppsstaden Borås.

Hämtning av hushållsavfall

Avfallshämtning för fristående villor, radhus, kedjehus och parhus är uppdelat i en fast del och en rörlig del. I den fasta delen ingår hämtning av svarta och vita påsar vid din fastighet samt påsar till ditt avfall och lämning av avfall och farligt avfall till återvinningscentral. Den rörliga delen är beroende av volymen på ditt kärl för hushållsavfall.

Priser och kärlstorlekar

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Avfallstaxa. Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 353 kr/år. En rörlig del tillkommer och är beroende av kärlstorleken, se nedan.

130 liters kärl, 2 304 kr/år inkl fast avgift (gäller befintliga kärl, storleken har utgått.)
190 liters kärl, 2 474 kr/år inkl fast avgift H: 107cm B: 56cm D: 69cm
240 liters kärl, 2 596 kr/år inkl fast avgift H: 107 cm B: 58 cm D: 73 cm
370 liters kärl, 2 973kr/år inkl fast avgift H: 107cm B: 75cm D: 80cm
660 liters kärl H: 121cm B: 127cm D: 78cm

Priserna gäller för hämtning varannan vecka och är inklusive moms.

Byte av kärl

Fyll i forumuläret för att byta storlek på kärl eller kontakta Kundcenter på kund@borasem.se

Vid byte av storlek på kärl tar vi ut 188 kr inkl. moms för utkörningen.


Önskad kärlstorlek * (obligatorisk)
Önskad kärlstorlek
 

Extrahämtning

Vid beställning av extrahämtning utförs tömningen inom tre arbetsdagar från beställningstidpunkten (beställer man på en tisdag räknas onsdag som den första dagen och tömning sker således senast fredag samma vecka).

Uppställningsplats för kärl

Ditt kärl ska stå utanför häck, grind eller staket på hämtningsdagen. Det ska vara lätt att komma åt och vara vänt med handtaget utåt. Kärlet får inte stå uppställt på något som gör att det måste lyftas. Vintertid ska lock och handtag på kärlet vara fritt från snö och is och det ska vara skottat fram till kärlet. Under vinterhalvåret finns singel för halkbekämpning att hämta gratis på våra återvinningscentraler.
Mot en tilläggsavgift går det att få kärlet hämtat och tillbakaställt inne på tomten, kontakta Kundcenter för prisuppgift. För glesbygden gäller att kärlet får stå upp till 10 meter in på tomten utan pristillägg.

Läs föreskrifter för avfallshantering

Behöver du nya påsar?

Knyt en påse av den sort som du behöver i handtaget till ditt avfallskärl på hämtningsdagen så får du nya påsar.

Sommarstugor/fritidshus

Normal hämtningsfrekvens vid fritidshus är 10 hämtningar per säsong. Dessa hämtningar kommer att utföras under perioden vecka 20 till vecka 40 med 10 hämtningar per hushåll. 
Observera att vid normal hämtningsfrekvens kan din första hämtning ske vecka 20 eller vecka 21.

Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning

Har du en obebodd fastighet kan du ansöka om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning. Som obebodd fastighet räknas permanentbostad som står obebodd i minst åtta månader eller fritidshus som inte används under perioden 15 maj - 30 september. Skriv ut formuläret och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret. OBS! Denna ansökan gäller inte slamtömning, ansök om förlängt intervall hos Miljöförvaltningen.

Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning

Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning. Du kan ansöka om att förlänga tidsperioden mellan hämtningarna av ditt hushållsavfall om du har egen varmkompost till matavfallet. Då hämtar vi endast vita påsar och din avgift (komposttaxa) blir lägre. Skriv ut blanketten och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Delat avfallskärl

Om du inte har så mycket avfall kan du dela avfallskärl med din granne. Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området. Skriv ut formuläret och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Flyttanmälan

Flyttanmälan görs till oss efter du har flyttat, läs mer om hur du går tillväga här.

Tömning av hushållsavfall vid helgdagar

Inför helgdagar kan vi ändra tömningsdag för hushållsavfall. Utgå från din ordinarie vecka (jämn eller ojämn) och tömningsdag, jämför sedan i tabellen vilken dag vi kommer i helgveckorna.

Ställ ut kärlet i god tid. Vi börjar köra kl 06.00 och kan köra fram till kl 20.00. Låt kärlet stå framme tills det blir tömt och glöm inte vända det med handtaget ut mot vägen inför tömningsdagen.
Tänk på att återvinningscentralerna har andra öppettider under helgdagar, läs mer här.

Sortera mera hemma
Ni som är med i pilotprojektet Sortera mera hemma har tömning
som vanligt alla helgveckor under våren och berörs ej av dessa
ändringar.

Ändrade hämtningstider under påsk och midsommar 2020

Ordinarie tömningsdag

Ojämn vecka midsommar v 25

Måndag

Måndag

Tisdag

Mån eller tis

Onsdag

Tisdag

Torsdag

Onsdag

Fredag

Torsdag


Slamtömning

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Läs mer och beställ slamtömning.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.