Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB

Presidiet:

Hanne Jensen (S), Ordförande
Ulrik Nilsson (M), Första vice ordförande
Eva Théen Johansson (MP), Andre vice ordförande

Hanne Jensen (S)

Ulrik Nilsson (M)

Eva Théen-Johansson (MP)

Carl Axel Rudd (L)

Jan Idehed (C)

Jessica Eriksson (S)

Magnus Olofsson (S)

Kicki Olsson Billing (M)

Nils-Åke Björklund
(M)

Lennart Andreasson (V)

Vakant (S)

Skicka e-post

Erzulina Yngvesson (S)

Martin Neuman (S)

Inge Pettersson (S)

Stefan Medin (M)

Dennis Söderberg
(MP)

Emil Bertilsson (C)

Jessica Bjurén (M)

Per-Jonas Carlsson
(KD)

Ronny Nyberg (SD)

Anita Persson (V)

Jonas Ellerstrand (SD)

Peder Jonsson
Facklig representant Transport

Mattias Fredriksson
Facklig representant Vision

Anders Lindholm (VD)

Linda Wilhelmsson
sekreterare

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.