Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB

Presidiet:

Kent Hedberg (S), Ordförande
Ulrik Nilsson (M), Första vice ordförande
Eva Théen Johansson (MP), Andre vice ordförande

Kent Hedberg (S)

Ulrik Nilsson (M)

Eva Théen-Johansson (MP)

Carl Axel Rudd (L)

Jan Idehed (C)

Hanne Jensen (S)

Magnus Olofsson (S)

Kicki Olsson Billing (M)

Nils-Åke Björklund
(M)

Lennart Andreasson (V)

Jessica Eriksson (S)

Erzulina Yngvesson (S)

Martin Neuman (S)

Inge Pettersson (S)

Stefan Medin (M)

Dennis Söderberg
(MP)

Emil Bertilsson (C)

Jessica Bjurén (M)

Per-Jonas Carlsson
(KD)

Tomas Brandberg (SD)

Anita Persson (V)

Jonas Ellerstrand (SD)

Peder Jonsson
Facklig representant Transport

Mattias Fredriksson
Facklig representant Vision

Ewa Bideberg
(tf VD)

Linda Wilhelmsson
sekreterare

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.