För boende kring Sobacken

Aktuell information om Sobacken.

 • Ledningsarbete på Älvsborgsleden  2017-06-26


  Under tiden augusti 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar. Dessa ska försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på
  Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Älvsborgsleden och kringliggande gator. Läs mer här.

 • Ledningsarbetet på Gässlösavägen  2017-05-10


  Under tiden maj 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar som skall försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Gässlösavägen.  Läs mer och se kartorna över etapperna här!
 • Krossning av sten  2017-03-20


  Vår samarbetspartner behöver utföra krossning av sten utmed en sträcka där överföringsledningarna ska anläggas. Arbetet kommer att pågå under cirka tre och en halv månader och pågå till klockan 21:00.

  Om ni upplever att vår verksamhet stör er vänligen kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 7 mars  2017-03-09


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 7 mars. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Ev lukt från Sobacken  2017-03-08


  Under v 12, 20-23 mars, så måste vi tömma ner en av våra bufferttankar. Detta arbetet måste utföras för att bli av med grus och annat bottensediment och för att kunna utföra omfattande underhållsarbete. Samma arbete måste utföras under v 14, 3-6 april med den andra tanken. Detta kan medföra luktstörningar.Om ni upplever att vår verksamhet stör er vänligen kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Ledningsarbetet längs Gässlösavägen  2017-02-23

  2017-02-23 13:21

  Det befintliga avloppsreningsverket på Gässlösavägen har tjänat ut och kommer att läggas ner när det nya ute på Sobacken tas i drift. Istället kommer en pumpstation som pumpar allt avloppsvatten från Borås ut till Sobacken att installeras på Gässlösavägen. För att göra detta möjligt behöver Borås Energi och Miljö anlägga avloppsledningar, vattenledningar, kablage och optokablar. Dessa kommer att förläggas i gatan eller i kanten av gatan.

  Arbetena beräknas pågå från våren 2017 till våren 2018. På grund av arbetets omfattning kan tidplanen komma att förskjutas. Längs A-sträckan (A1-A3), se kartan ovan, kommer det öppna schaktet att bli cirka sex meter brett. S-sträckan (S1-S2) kommer att ha ett cirka åtta meter brett schakt och K-sträckan (K2) kommer att ha ett betydligt mindre schakt på cirka fyra meter. Borås Energi och Miljö kommer att behöva stänga av delar av gatan allt eftersom schaktarbetena fortskrider. Detta innebär även att det periodvis kommer att vara begränsad framkomlighet på Gässlösavägen. Eventuellt kommer schaktarbeten på sträckan A3 till Viskan att påbörjas under våren.
  För att så många berörda personer som möjligt skall få ta del av informationen uppmanar vi bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att informera sina hyresgäster om ovanstående.

  Vi ber om överseende för eventuella bekymmer under byggnationen.
  Vid frågor vänligen kontakta vårt Kundcenter 020-97 13 00.


 • Krossning av hushållsavfall  2017-01-09

  2017-01-09 15:15

  Vår entreprenör kommer att krossa hushållsavfall nattetid från och med söndagen den 8 januari. Aktiviteten upphör under fredagar kl 14:00 och startar igen under söndagskvällar kl 23:00.  Vid behov kommer detta att pågå under fyra veckor men om entreprenören hinner få undan avfallet tidigare så upphör krossningen av hushållsavfall omedelbart.
  Om ni upplever att vår verksamhet stör er vänligen kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alternativt kund@borasem.se


 • Krossning av sten  2016-12-12


  Vår samarbetspartner behöver utföra krossning av sten med start den 20/12 till och med mars. Arbetet kommer att pågå vardagar mellan klockan 07:00 – 21:00.
  Om ni upplever att vår verksamhet stör er vänligen kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Helgarbete på Sobacken 10-11 december  2016-12-09


  Med anledning av ett driftstopp kommer IQR att behöva krossa hushållsavfall under lördagen den 10/12 och söndagen den 11/12 mellan klockan 09:00- 18:00.Om ni upplever att vår verksamhet stör er vänligen kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se
 • Minnesanteckningar från dialogmöte 10 okt  2016-11-02


  Som utlovat, här kommer minnesanteckningar och ppt från dialogmötet den 10 oktober. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Ev lukt från Sobacken  2016-11-01


  Vi har utfört underhåll på lakvattenpumparna och kommer att driftsätta pumparna under dagen. Detta kan innebära att det kan uppstå lukt från vår verksamhet under de närmaste dagarna.Om ni upplever att vår verksamhet stör er vänligen kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

Synpunkter på lukt och buller

Vänligen maila oss på kund@borasem.se alt ring 020-97 13 00.

Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag, övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen i Borås:
033-35 30 00 miljo@boras.se

Protokoll

Prenumerera på nyheter

Fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera för att få mail när vi lagt ut en ny nyhet på denna sida.

Prenumerera på utskick
 
 

Förändra prenumerationer

Registrera dig för sms-utskick angående Sobacken

Uppgifterna kommer endast att hanteras av Borås Energi och Miljö och då i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen 1998:204).

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.