För boende kring Sobacken

Aktuell information om Sobacken.

 • Minnesanteckningar från dialogmöte 21 augusti  2018-09-24


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 21 augusti. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Förlängda arbetstider för byggverksamheten på Sobacken.  2018-01-11


  Borås Energi och Miljö AB bedriver byggverksamhet för uppförande av Energi och Miljöcenter på Sobacken. Energi och Miljöcenter innefattar byggnation av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk med tillhörande slam och rötningsanläggning.

  Projektet delas in i två delar, ett avloppsreningsverk med tillhörande rötningsanläggning och ett kraftvärmeverk. För avloppsreningsverket och rötningsanläggningen är byggnadsarbetena inne i slutfasen. Detta innebär att kvarstående arbeten i huvudsak innefattar maskininstallationer, injustering av processutrustning och idrifttagning. Avloppsreningsverket planeras att tas i drift i Maj 2018.

  Kraftvärmeverket som i sin tur består av ett flertal olika entreprenader har blivit för- senad mot ursprunglig tidplan och tvingats till revidering. Huvudanledningen till detta är upphandlingstekniska problem inom ramen för offentlig upphandling. Kraftvärmeverket planeras nu att startas i provdrift 2019-03-01.

  För att klara provdrift med start mars 2019 kommer byggnadsarbete att behöva utföras i två skift där arbete pågår mellan kl 07:00 till kl 02:00 måndag-söndag. Arbetena kommer initialt att utföras fram till 2018-03-31 men förlängd arbetsgång kan vara aktuellt fram till hösten 2018 beroende på arbetets fortskridande. Pannhuset planeras att vara tätt under sommaren 2018 vilket därefter innebär att merparten av arbetena kommer att ske inomhus. Under december månad planeras anläggningen att startas med proveldningar vilket ställer krav på att anläggningen skall kunna köras dygnet runt med kontinuerlig bemanning.
  Projektet förhåller sig till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från bygg platser, NFS 2004:15. Författningssamlingen föreskriver maximala bullernivåer för vardagar och helger såväl dagtid som kvälls och nattetid. Praktiskt innebär detta att arbetet kommer att planeras så att mer bullrande moment kommer utförs dagtid. Före- byggande bullerdämpande åtgärder är vidtagna inom projektet genom att en 530 m lång bullervall är uppförd mot de närmast boende.

  Vi ber om överseende för eventuella bekymmer under byggnationen. Vid frågor vänligen kontakta Borås Energi och Miljös Kundcenter på tel 020-97 13 00.

 • Minnesanteckningar från dialogmöte 27 november  2017-12-05


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 27 november. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Ledningsarbetet på Gässlösavägen  2017-05-10


  Under tiden maj 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar som skall försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Gässlösavägen.  Läs mer och se kartorna över etapperna här!

Synpunkter på lukt och buller

Vänligen maila oss på sobacken@borasem.se alt ring 020-97 13 00.

Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen i Borås:
033-35 30 00 miljo@boras.se

Prenumerera på nyheter

Fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera för att få mail när vi lagt ut en ny nyhet på denna sida.

Prenumerera på utskick
 
 

Förändra prenumerationer

 

Registrera dig för sms-utskick angående Sobacken

Uppgifterna kommer endast att hanteras av Borås Energi och Miljö och då i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen 1998:204).

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.