Studiebesök 20192020

Välkomna till oss

Under höstterminen erbjuder vi studiebesök på
Borås Energi och Miljöcenter, Sobacken
och på vårterminen bjuder Borås tidning in till studiebesök.

 

Studiebesöken är frivilliga och gäller endast för deltagande klasser.
Besöken ger 5 poäng vardera och i BT-studiebesöket ingår också att ni gör
uppgiften i "lådan" som ni får på plats och skickar in till oss för att få poäng.

Sobackens miljöanläggning

Fungerande energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp är avgörande för att vår vardag ska
fungera. Välkommen till Sobacken, där ni får ni se vad som händer med våra svarta och vita påsar, se Borås nya avloppsreningsverk och kraftvärmeverk.


Anmäl din klass till att besöka Sobacken

Vi hämtar klassen med buss vid skolan och kör er tillbaka efter besöket. För er med flera klasser i samma skola vill vi helst försöka förlägga att flera klasser kan göra besöket samma dag. Därav att ni bokar en förmiddag så pusslar vi ihop så att vi får ett bra flöde. Vi önskar att grupperna inte är fler än 30 st åt gången. Vi beräknar att tiden på Sobacken tar ca 1 timme.
Välj de dagar som skulle passa er bäst genom att rangordna 3-5 tider som ni önskar, där 1:an är den ni önskar i första hand osv.

För frågor kontakta Linda Svedensten alt 0729-766 055.


Anmäl din klass till att besöka Borås Tidning

Det finns mycket att tänka på när man skriver journalistiska texter, genom ett studiebesök på Borås Tidning får ni lite mer kunskap om vad man får och inte får skriva. Vi beräknar att besöket kommer att ta ca 1 timme.

Ni har möjlighet att boka besöket under veckorna 2-6 och då är det måndag eller onsdag, kl 9:00 alt 13:00.

Vid frågor vänligen kontakta Christina Söderström christina.soderstrom@bt.se. Vi behöver er anmälan senast en vecka innan besöket.

Till BT-studiebesöket finns möjlighet för de klasser som behöver det att få busskort för att åka med lokaltrafiken, kontakta då Linda Svedensten, Borås Energi och Miljö, 0729-766 055 alt linda.svedensten@borasem.se
Vid studiebesöket på BT kommer ni att få en låda som handlar om källkritik. Har ni inte möjlighet att åka på det studiebesöket, kan ni ändå få en låda. Hör i så fall av er till oss.