Studiebesök 20182019

Välkomna till oss

Under höstterminen erbjuder vi studiebesök på
Borås Energi och Miljöcenter, Sobacken
och på vårterminen bjuder Borås tidning in till studiebesök.

 

Studiebesöken är frivilliga och gäller endast för deltagande klasser.
Besöken ger 5 poäng vardera och i BT-studiebesöket ingår också att ni gör
uppgiften i "lådan" som ni får på plats och skickar in till oss för att få poäng.

Sobackens miljöanläggning

Fungerande energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp är avgörande för att vår vardag ska
fungera. Välkommen till Sobacken, där ni får ni se vad som händer med våra svarta och vita påsar, se avloppsreningsverket samt byggnationen av vårt nya kraftvärmeverk.


Anmäl din klass till att besöka Sobacken

Vi hämtar klassen med buss vid skolan och kör er tillbaka efter besöket. För er med flera klasser i samma skola ber vi er att försöka välja samma dag, så att vi kan nyttja bussen på ett bra sätt. Vi beräknar att tiden på Sobacken tar ca 1 timme.
Självklart kan vi ändra tiderna om det underlättar för er men välj den dag som passar bäst. Rangordna 3-5 tider som ni önskar, där 1:an är den ni önskar i första hand osv.

För att boka studiebesök för er Drömstadsklass kontakta Linda Svedensten alt 0729-766 055.


Anmäl din klass till att besöka Borås Tidning

Det finns mycket att tänka på när man skriver journalistiska texter, genom ett studiebesök på Borås Tidning får ni lite mer kunskap om vad man får och inte får skriva. Vi beräknar att besöket kommer att ta ca 1 timme.

Dagar att boka besök på är under veckorna 2-6. Måndag, onsdag eller fredag kl 9:00 alt 13:00.

Vid frågor vänligen kontakta Christina Söderström christina.soderstrom@bt.se. Vi behöver er anmälan senast en vecka innan besöket.

Till BT-studiebesöket finns möjlighet för de klasser som behöver det att få busskort för att åka med lokaltrafiken, kontakta då Linda Svedensten, Borås Energi och Miljö, 0729-766 055 alt linda.svedensten@borasem.se
Vid studiebesöket på BT kommer ni att få en låda som handlar om källkritik. Har ni inte möjlighet att åka på det studiebesöket, kan ni ändå få en låda. Hör i så fall av er till oss.