Studiebesök

Välkomna till oss

Under vårterminen erbjuder vi studiebesök på Borås Tidning och på Sobacken, Borås Energi och Miljöcenter.

 

Studiebesöken är frivilliga och gäller endast för deltagande klasser.
Besöken ger 5 poäng vardera och i BT-studiebesöket ingår också att
man gör uppgiften i lådan och skickar in till oss för att få poäng.

Till BT-studiebesöket finns möjlighet för de klasser som behöver det att få busskort för att åka med lokaltrafiken från BEM och till Sobacken-studiebesöket kommer ni som väljer att anmäla sig att bli upplockade med buss på skolan. Vid studiebesöket på BT kommer ni att få en låda som handlar om källkritik. Har ni inte möjlighet att åka på det studiebesöket, kan ni ändå få en låda. Hör i så fall av er till oss. 

Anmäl din klass till att besöka Borås Tidning

Det finns mycket att tänka på när man skriver journalistiska texter, genom ett studiebesök på Borås Tidning får ni lite mer kunskap om vad man får och inte får skriva. Vi beräknar att besöket kommer att ta ca 1 timme. Vid frågor vänligen kontakta Christina Söderström christina.soderstrom@bt.se. Vi behöver er anmälan senast en vecka innan besöket.

Till BT-studiebesöket finns möjlighet för de klasser som behöver det att få busskort för att åka med lokaltrafiken, kontakta då Linda Svedensten, Borås Energi och miljö, 0729-766 055 alt linda.svedensten@borasem.se


Sobackens miljöanläggning

Fungerande energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp är avgörande för att vår vardag ska fungera. Välkommen till Sobacken, där ni får ni se vad som händer med byggnationen av vårt nya kraftvärme- och avloppsreningsverk samt följa svart och vit påse.


Anmäl din klass till att besöka Sobacken

Vi hämtar klassen med buss vid skolan och kör er tillbaka efter besöket. För er med flera klasser i samma skola ber vi er att försöka samåka, så att vi kan fylla upp bussen på ett bra sätt. Vi beräknar att tiden på Sobacken kommer att ta ca 1 timme.

 

Har ni frågor kontakta Linda Svedensten alt 0729-766 055.