Boras Waste Recovery

Boras Waste Recovery

Boras Waste Recovery AB (BWR) bildades våren 2014 som ett dotterbolag till Borås Energi och Miljö. Boras Waste Recovery startades 2007 som ett samverkansprojekt mellan Borås Energi och Miljö, Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Högskolan i Borås. Bolaget ska fortsätta arbeta med kunskapsöverföring till utvecklingsländer.

Boras Waste Recovery AB (BWR) was formed in spring 2014 as a wholly owned subsidiary of Borås Energy and Environment. The company was established in collaboration with Borås Energy and Environment, City of Borås, SP Technical Research Institute of Sweden and the University of Borås. The aim is to develop the collaboration that has been underway since 2007 and identify international projects in which the skills of all parties can be put to use.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.