Globala Borås

NovemberKan fotboll förändra världen ?

Lyssna på Elfsborg, Futebol da forca och Svenska kyrkan om fotbollen som medel för att förebygga, förändra och förena.
Kvällen bjuder på musik med Gladys del Pilar, Michael Bäck band och Ellen Andersson och inleds med ljuständning
utanför kyrkan. Gustav Adolfs kyrka.

Samtal "Av barn på flykt"

Konstnär Ulla Zimmermans bildarbete med ensamkommande flyktingbarn. Under två år har Ulla Zimmerman erbjudit ensamkommande flyktingbarn bildarbete vid sju kommunala boenden. Bildskapandet kan underlätta språkförståelsen och skapar befriande munterhet. Men viktigast är stoltheten, som lyser om var och en, när bilderna sätts upp på väggen. Kulturhuset, onsdagen den 2 november och onsdagen den 23 november kl 18.30-20.00.

Slow Fashion smart och hållbart mode

Johanna Nilsson är en av författarna till boken Slow fashion som är lika delar modemanifest och praktisk handbok. Oavsett om du är en modeälskande klädnörd eller om kläder bara är något du använder för att skyla din kropp så är detta en kväll för dig som vill se ett mode där eftertanke, medvetenhet och miljö står i fokus. I samverkan med Sensus studieförbund. Textilmuseét, torsdagen 10 november 17:30-19:00

Globala målen i förskolan

Senast 2030 ska den svenska skolan säkerställa att alla barn, elever och studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Det ska ske genom bland annat utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, för mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett främjande av en fredskultur, icke-våld och globalt medborgarskap. Den kulturella mångfaldens bidrag till hållbar utveckling ska också beaktas. Navet Science Center, fredag 11 november kl 09.00-16.00. Endast anmälda.

Ta världen in i klassrummet

För tolfte året i rad arrangerar Internationella biblioteket den Internationella barnboksveckan. I år hakar Borås Stadsbibliotek med en rad egna arrangemang, där dagens seminarium och flera andra aktiviteter ingår. Under seminariet har du möjlighet att ta del av två spännande författarbesök från Palestina och Somalia samt få inspiration kring hur du kan använda litteratur från hela världen, på såväl svenska som andra språk. Stadsbiblioteket, tisdag 15 november 09.00-14.45. Endast anmälda.

Globla Borås är ett samarbetet mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery, Högskolan i Borås och biståndsmyndigheten Sida. Syftet med Globala Borås är att lyfta globala frågor på en lokal arena.