Prislista för behandlingstjänster

Från och med januari 2019 gäller följande priser på behandlingstjänster för olika material:


Typ av avfall

kr/ton

Asbest*

1 620

Aska, slagg

1 225

Biologiskt avfall, pumpbart **

450

Biologiskt avfall, verksamhet *

850

Blandat avfall, osorterat

1 525

Brännbart avfall

885

Brännbart avfall, svårbehandlat **

Enligt ök.

Deponi **

1 305

Förorenad jord ****

Enligt ök.

Gips

1 115

Gräs och löv

275

Gödsel

350

Impregnerat trä, CCA

1 600

Industrislam

Enligt ök.

Konstruktionsmassor, fina *****

75

Konstruktionsmassor, grova *****

300

Konstruktionsmassor för sortering *****

600

Källsorterat matavfall (våtorganiskt)

Enligt ök.

Metallskrot

0

Park- och trädgårdsris

275

Träavfall (målat)

250


* Asbest får endast levereras inplastad. Mottagningstider 07.00-15.00.
** Mottagning endast efter överenskommelse.
*** Kräver grundläggande karakterisering, ladda ner dokument. Volymbaserad prissättning kan erbjudas, kontakta Kundcenter.
**** Kräver analysrapport och skall föranmälas, annars utgår akuttaxa.
***** Pris utifrån volym och storlek på fraktion, enligt överenskommelse. Materialspecifikation för konstruktionsmassor.

Inlevererat material får inte innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall. Sorteringsavgifter och eventuella behandlingskostnader kommer att debiteras kunden.

Om det visar sig att schaktmassor vid provtagning innehåller föroreningar debiteras kund för eventuella extra kostnader.

Vid frågor kontakta gärna Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller e-post kund@borasem.se

Materialspecifikation för konstruktionsmassor

Generellt krav är att massorna inte är förorenade. Detta kan bli nödvändigt att styrka med intyg och analys.

Massorna kan bestå av flera olika komponenter som betong, porslin, glas, jord, kakel, tegel, takpannor, leca-block och grus i kombination. Dessa massor får inte blandas med andra materialslag som t.ex. brännbart avfall eftersom allt material då kommer att klassificeras som konstruktionsmassor till sortering eller som blandat avfall.

Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial, hela handfat eller wc-stolar och organiskt material klassas inte som fina konstruktionsmassor.

Betong får inte ha utstickande armeringsjärn, fogmassor eller vara ytbehandlade. Inlevererat material ska vara fritt från andra materialtyper. Tänk på att äldre fogmassor och fix kan innehålla asbest.

Materialet får inte innehålla föroreningar eller miljöfarliga produkter, storlek på enskilda föremål i fina konstruktionsmassor får inte överstiga 500X500 mm.

Pris (exkl.moms)
Fina konstruktionsmassor: 75 kr/ton
Grova konstruktionsmassor: 300 kr/ton
Konstruktionsmassor för sortering: 600 kr/ton

Transportdokument

För att transportera vissa avfall krävs transportdokument, detta gäller speciellt vid transport av Farligt Avfall. Ladda ner transportdokument nedan för exempelvis asbest och tryckimpregnerat trä.

Ladda ner transportdokumentet för Avfall
Ladda ner transportdokumentet för Farligt Avfall

I vissa fall krävs även en skriftlig karakterisering. Använd gärna vår blankett Grundläggande karakterisering för ändamålet.

Blanketten ska sedan mailas in till deponiansvarig för godkännande, vagen@borasem.se. Detta bör ske ett par dagar innan avfallet ska lämnas.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.