Avfallslösningar för företag

Borås Energi och Miljö utför de flesta tjänster inom avfallshantering. Vi har avfallslösningen för dig oavsett om den verksamhet du bedriver är en förskola, en klädaffär eller en industriverksamhet. Vi skräddarsyr helhetslösningar för ditt företag och er verksamhet, kontakta Marcus Dalbrekt 0729-76 61 16.

Vi hanterar material- och energiflöden

Delar av ditt avfall är energi i väntan på att omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller till biogas genom rötning. Annat avfall är en råvara till industrin där man bland annat gör metallskrot till nya bildelar, gamla däck till sprängmattor och gamla plastförpackningar till bullerplank. Vi erbjuder olika lösningar för din avfallshantering, sköter transporten av ditt avfall och tar hand om det på ett miljömässigt riktigt sätt. Vi tillhandahåller lämpliga kärl för ditt avfall, allt ifrån plastkärl i storleksordningen 190-660 liter till containrar som rymmer 5-35m³. Se PDF med olika modeller och mått.

Vi ser till att materialet och energin i avfallet inte går till spillo utan fortsätter sin färd runt i kretsloppet. Vi ser också till att farligt avfall hittar en säker väg till slutförvaring.

På vissa typer av avfall har vi som krav att det är sorterat, medan andra typer kan lämnas även osorterat. Det är dock en fördel för både dig och oss om det avfall ni lämnar är sorterat, av kostnadsskäl och för återförandet av materialen i kretsloppet.

Vi kan ge dig en samlad rapport om hur ditt avfall tagits omhand till din interna miljöredovisning. Vi kan också hjälpa dig med rådgivning kring allt som rör avfallshanteringen på ditt företag.

Läs mer i vår broschyr - avfallstjänster för företag


Sekretess

Vi erbjuder skräddarsydda sekretesslösningar, allt ifrån kärl och containers till logistik och destruktion etc.

Exempel på sekretessmaterial:

Brännbart material
Ex: Ritningar, offerter, avtal, och lönelistor, cd-skivor, hela pärmar, etc. Materialet hämtas på plats, körs direkt till destruktion och därefter vidare till kraftvärmeverket för förbränning och energiåtervinning.

Elektronikavfall
Ex: Hårddiskar, servrar eller annat elektroniskt material som innehåller känslig information. Avfallet hämtas på plats och körs direkt till destruktion.

Specialavfall
Ex: Varupartier från tillverkningsindustri eller distributionsled som ska kasseras eller förstöras på ett säkert sätt för att inte komma i orätta händer. Specialavfall hanteras olika beroende på vad det är, om det kan förbrännas, fragmenteras eller deponeras.

Kontakta Marcus Dalbrekt 0729-76 61 16.

Hyr container

Vi har containrar i storlekarna 5-35 m³ av flera olika typer och modeller. Kontakta Marcus Dalbrekt 0729-76 61 16, för att få en container som passar dina behov.

För att beställa en container, få en container avhämtad eller byta storlek på en container du har stående hos dig, kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Beställa tömning av container kan du även göra via e-post: kund@borasem.se
Tänk på att ange: företagsnamn, kontaktperson, telefonnummer, plats och innehåll för containern.

Tömning av containern utförs så snart som möjligt, dock senast tre arbetsdagar efter det att vi fått din beställning.

Sorteringsinformation vid containerhyra.

Farligt avfall

Vi tar ansvar för alltifrån analys, sortering och insamling till transport, behandling och administration av ditt farliga avfall, allt anpassat till dina behov. Du kan välja mellan flera olika insamlingssystem, behållare och emballage.

Vi kan även hjälpa er med sortering, packning och dokumentation av ditt farliga avfall på plats. Kontakta Marcus Dalbrekt 0729-76 61 16.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.