Att tänka på vid underjordsbehållare


Det finns en del saker du behöver tänka på när du ska installera under- eller överjordsbehållare för hushållsavfall. För att det ska bli en bra sortering och arbetsmiljö samt för att behållaren ska fungera med Borås Stads insamlingssystem, har vi tagit fram en lista med saker att tänka på innan beställning och installation av underjordsbehållare.

Olika typer av behållare

Det finns många olika typer av behållare på marknaden och det är viktigt att behållaren fungerar med Borås stads insamlingssystem. Kontakta därför alltid Daniel Gröhn för samråd innan ni köper in behållare.
Svarta och vita påsen samt vårt optiska system kommer troligtvis att avvecklas därför ser vi att ni beställer minst två behållare så ni kan dela upp matavfall och brännbart redan idag.

Val av behållare:

 • Behållare finns som säck eller container i olika storlekar och med olika modeller på inkastlucka.
 • Ett riktvärde vid dimensionering är att ett hushåll genomsnittligt alstrar 90 liter hushållssopor per vecka.
 • Taxan baseras på antal hämtningar och storleken på behållaren.

Säckmodellen och containermodellen kräver rengöring med spol/sugbil med jämna mellanrum och eventuellt byte av bottenklaffar efter några år, beroende på hur mycket och hur aggressivt lakvatten som samlas på botten.
Vi kan endast tömma behållare med 2-krokssystemet.

Tömning av behållare:

 • Behållaren kräver lyft på ca 6 meter rakt upp med kranbil och töms underifrån ner i renhållningsfordonet.
 • En tömning tar mellan 5-15 minuter beroende på modell och tömningsfordon.
 • Då det är höga lyft med tunga behållare är det extra viktigt att tömning kan ske på ett säkert sätt. Lyft över parkerade bilar får inte förekomma.
 • Kranen når 12-13 meter ut från bilen. Vid tömning måste gällande trafikregler följas.
 • Tömningsfordonet har en bredd på ca 2,5 m, inklusive stödben ca 4,2 m. Längden är 10,5 m och höjden 4,5 m.

Behållarens placering

Bedömning av platsens lämplighet görs utifrån varje enskilt fall. Tänk också på att:

 • Bygglov kan krävas. Kontakta Samhällsbyggnadsavdelningen på Borås Stad
 • Behållaren bör placeras på lämplig plats där hänsyn tas till lukt.
 • Behållaren ska placeras på ett trafiksäkert sätt med tanke på tömning.
 • Tänk på tillgängligheten för handikappade.
 • Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs.
 • Fastighetsägaren har själv ansvar för vinterväghållningen runt behållaren.

För beställningsfrågor eller råd vid val av behållare kontakta kundcenter 020-97 13 00.
För tekniska frågor och frågor om placering kontakta transportavdelningen på Borås Energi och Miljö E-post: transport@borasem.se Telefon: 0702-46 81 38.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.