Återvinningscentral för företag

I Borås kan företag lämna sitt återvinningsbara avfall på fyra återvinningscentraler. Allt farligt avfall ska lämnas direkt på Sobackens avfallsanläggning.

Alla företag ska betala för det antal besök som görs på Lusharpan, Fristad, Viskafors eller Dalsjöfors. Ett besök kostar 300 kr och faktureras månadsvis. För att kunna lämna avfall på återvinningscentralerna krävs ett besökskort. På Lusharpan dras kortet vid bommen för att den ska öppnas och besöket registreras och på övriga återvinningscentraler ska kortet visas för personalen vid ankomst. Ni ansöker om besökskort via en ansökningsblankett. Ladda ner och skriv ut blanketten eller hämta en på Lusharpan. Vill ni få den hemskickad, kontakta vårt Kundcenter. Blanketten skickas tillbaka till oss och i retur får ni inom ett par dagar ert kort. Det första kortet är gratis, varje extrakort kostar 100 kronor.

Om ni besöker återvinningscentralen utan att ha med besökskortet, eller återkommande lämnar verksamhetsavfall utan abonnemang, kommer ni att debiteras 500 kr per besök istället för normaltaxa 300 kr. Detta på grund av den ökade administration hanteringen medför.


T
änk på att max 3 m³ avfall får lämnas per besök och att fordon större än 3,5 ton inte får lämna avfall på återvinningscentralen, dessa hänvisas till Sobacken. Mindre mängder farligt avfall får lämnas - max
1 elektronikprodukt, 5 liter kem/färg/olja och 10 lysrör. Allt annat farligt avfall måste lämnas direkt till Sobacken.

Återvinningsmaterial

Företag som vill sköta hanteringen av förpackningar och tidningar själva lämnar till Ad Infinitums företagsåtervinningsstation på Ödegärdsgatan 14, Borås.

Hyr kärl av oss för ert återvinningsmaterial så hämtar vi på plats med lämpligt intervall, kontakta Kundcenter.

Öppettider

Lusharpan är öppet för företag måndag till fredag 7-16. Se öppettider på övriga centraler.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.