Återvinningscentral för företag

I Borås kan företag lämna sitt återvinningsbara avfall på fyra återvinningscentraler. Allt farligt avfall ska lämnas direkt på Sobackens avfallsanläggning.

Alla företag ska betala för det antal besök som görs på Lusharpan, Fristad, Viskafors eller Dalsjöfors. Ett besök kostar 300 kr och faktureras månadsvis. För att kunna lämna avfall på återvinningscentralerna krävs ett besökskort. På Lusharpan dras kortet vid bommen för att den ska öppnas och besöket registreras och på övriga återvinningscentraler ska kortet visas för personalen vid ankomst. Ni ansöker om besökskort via en ansökningsblankett. Ladda ner och skriv ut blanketten eller hämta en på Lusharpan. Vill ni få den hemskickad, kontakta vårt Kundcenter. Blanketten skickas tillbaka till oss och i retur får ni inom ett par dagar ert kort. Det första kortet är gratis, varje extrakort kostar 100 kronor.

Tänk på att fordon större än 3,5 ton inte får lämna avfall återvinningscentralen, dessa hänvisas till Sobacken.

Återvinningsmaterial

Företag som vill sköta hanteringen av förpackningar och tidningar själva lämnar till Ad Infinitums företagsåtervinningsstation på Ödegärdsgatan 14, Borås.

Hyr kärl av oss för ert återvinningsmaterial så hämtar vi på plats med lämpligt intervall, kontakta Kundcenter.

Textilinsamling

Borås Energi och Miljö har för avsikt att starta insamling av kläder och andra textilier i egen regi på våra Återvinningscentraler. Insamlingens syfte är i första hand återbruk och i andra hand materialanvändning.

Borås Energi och Miljö behöver av denna anledningen samarbetspartners som kan ta hand om textilierna och säkerställa att dessa återbrukas, så långt det går. De företag som vi kommer att samarbeta med behöver uppfylla de krav som vi, som kommunalt bolag, måste ställa i samband med avtalstecknandet. Vilka krav som skall uppfyllas kommer att framgå av kommande handlingar men det är krav ang. registrering, ekonomisk ställning, teknisk/yrkesmässig kapacitet, strukturerat miljöarbete med tillhörande arbete med miljömål och uppföljning, samt statistik på mottagna mängder.

Vi kommer att ta ut en avgift vilket motsvarar våra kostnader för insamlingen eftersom lagstiftningen styr att detta inte får belasta våra hushållskunder. Anmäl ert intresse här senast 31 januari 2019 .  Ca 1-2 månader efter intresseanmälan kommer ni få information om den fortsatta processen och information om de handlingar ni behöver lämna in.Öppettider

Lusharpan är öppet för företag måndag till fredag 7-16. Se öppettider på övriga centraler.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.